لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
زمان شناسی

اجزاء خاک و بدن انسان

یکشنبه 29 مرداد‌ماه سال 1391 01:59 ب.ظ نویسنده: سید رحمت الله انصاری نظرات: 0 نظر چاپ

  اجزاء خاک و بدن انسان امام صادق(ع) فرمود: آنچه درخاک هست دربدن انسان هم یافت می شود. چهار قسمت زیاد است و هشت قسمت کمتر از آن چهار قسمت وهشت قسمت دیگر خیلی کمتر از هشت قسمت اول.

اجزاء بدن‌ انسان‌

جعفر صادق‌ مثل‌ سایر مسلمین‌ می‌گفت‌ که‌ انسان‌ از خاک‌ آفریده‌ شده‌ است‌ فرق‌ او با مسلمین‌ دیگر این‌ بود که‌ راجع‌ به‌ آفرینش‌ انسان‌ از خاک‌ چیزهائی می‌گفت‌ که‌ به‌ عقل‌ هیچ‌ یک‌ از مسلمین‌ در آن‌ عصر نمی‌رسید.

در اعصار بعد هم‌ هیچ‌ مسلمانی‌ نتوانست‌ راجع‌ به‌ ساختمان‌ بدن‌ انسان‌ استنباطی‌ چون‌ جعفر صادق‌ داشته‌ باشد، و اگر کسی‌ چیزی‌ می‌گفت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از شاگردان‌ جعفر صادق‌ شنیده‌ بود.

او می‌گفت‌: تمام‌ چیزهائی‌ که‌ در خاک‌ هست‌ در بدن‌ آدمی‌ وجود دارد امّا به‌ یک‌ اندازه‌ نیست‌. و بعضی‌ از آنها در بدن‌ انسان‌ خیلی‌ زیاد است‌ و بعضی‌ خیلی‌ کم‌.

در بین‌ چیزهائی‌ هم‌ که‌ در بدن‌ انسان‌ زیاد است‌، مساوات‌ وجود ندارد و بعضی‌

 از آنها از بعضی‌ دیگر کمتر می‌باشد. او گفت‌: چهار چیز است‌ که‌ در بدن‌ انسان‌ زیاد می‌باشد، و هشت‌ چیز است‌ که‌ در بدن‌ انسان‌ کم‌ می‌باشد و هشت‌ چیز دیگر در بدن‌ انسان‌ خیلی‌ کم‌ است‌.

این‌ نظریّه‌ که‌ راجع‌ به‌ ساختمان‌ بدن‌ آدمی‌ از طرف‌ آن‌ مرد ابراز گردیده‌ آنقدر غرابت‌ دارد که‌ گاهی‌ انسان‌ فکر می‌کند: آیا همان‌ طور که‌ شیعیان‌ عقیده‌ دارند: جعفر صادق‌ دارای‌ علم‌ امامت‌ بوده‌ و این‌ نظریّه‌ را از علم‌ امامت‌ استنباط‌ کرده‌ نه‌ از علوم‌ بشری‌؟

زیرا ادراک‌ ما نمی‌پذیرد که‌ یک‌ عالم‌ عادی‌ که‌ از معلومات‌ بشری‌ برخوردار می‌باشد در دوازده‌ قرن‌ و نیم‌ قبل‌ بتواند به‌ یک‌ چنین‌ واقعیّت‌ پی‌ ببرد....

جعفر صادق‌ اعمّ از این‌ که‌ به‌ عقیدۀ شیعیان‌ علم‌ امامت‌ داشته‌ یا بنابر نظریّۀ قائلین‌ به‌ شعور باطنی‌، با شعور باطنی‌ خود مربوط‌ بوده‌، یا بنابر نظریّۀ «بِرْگْسُون‌» از جهش‌ حیاتی‌ قویّ خود استفاده‌ می‌نموده‌، در مورد تشکیلات‌ بدن‌ انسان‌ چیزی‌ گفته‌ که‌ ثابت‌ می‌کند در بین‌ مردم‌ زمان‌ خود و مردم‌ اعصار بعد، درعلم‌ بدن‌شناسی‌ منحصر به‌ فرد به‌ شمار می‌آمده‌ است‌.

زیرا بعد از دوازده‌ قرن‌ و نیم‌، امروز نظریّۀ جعفر صادق‌ از لحاظ‌ علمی‌ به‌ ثبوت‌ رسیده‌، و در صحَّت‌ آن‌ تردید وجود ندارد، و جعفر صادق‌ اسم‌ موادّی‌ که‌ در بدن‌ انسان‌ وجود دارد نبرد.

ناگفته‌ نماند همان‌ طور که‌ جعفر صادق‌ گفت‌: «هر چه‌ در زمین‌ هست‌ در بدن‌ انسان‌ نیز وجود دارد.»

آنچه‌ در کرۀ زمین‌ هست‌ از یکصد و دو عنصر به‌ وجود آمده‌، و این‌ یکصد و دو عنصر در بدن‌ انسان‌ وجود دارد. امّا میزان‌ بعضی‌ از این‌ عناصر در بدن‌ انسان‌ آنقدر کم‌ است‌ که‌ تا امروز نتوانسته‌اند میزان‌ آن‌ را به‌ طور دقیق‌ تعیین‌ نمایند.... به‌ طوری‌ که‌ گفتیم‌: امروز این‌ نظریّه‌ به‌ ثبوت‌ رسیده‌ است‌.

آن‌ هشت‌ چیز که‌ بنابر گفته‌ جعفر صادق‌ در بدن‌ انسان‌ خیلی‌ کم‌ است‌ این‌ عناصرمی‌باشد: مُولیبدن‌ - سیلیوم‌ - فلوئور- کوبالت‌- مانگانز- یود- مس‌- روی‌. آن‌ هشت‌ عنصر که‌ در بدن‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ هشت‌ عنصر فوق‌ بالنِّسبه‌ زیادتر می‌باشد عبارت‌ است‌ از: مانیزیوم‌ - سودیوم‌ - پوتاسیوم‌- کَلسیم‌- فسفور- کلور - گوگرد- آهن‌.

آن‌ چهار عنصر که‌ دربدن‌ انسان‌ خیلی‌ زیاد می‌باشد عبارت‌ است‌ از: اکسیژن‌ - کاربون‌- هیدروژن‌- ازوت‌.

پی‌ بردن‌ به‌ این‌ عناصر در بدن‌ انسان‌، کار یک‌ روز یا دو روز نبوده‌. این‌ کار از آغاز قرن‌ هیجدهم‌ میلادی‌ با کالبد شکافی‌ شروع‌ گردید و دو ملَّت‌ در کالبد شکافی‌ پیشقدم‌ گردیدند: یکی‌ ملَّت‌ فرانسه‌ و دیگری‌ ملَّت‌ اُطریش‌.

در کشورهای‌ دیگر کالبد شکافی‌ صورت‌ نمی‌گرفت‌ مگر به‌ ندرت‌. در کشورهای‌ شرق‌ کالبد شکافی‌ وجود نداشت‌، و در کشورهای‌ اروپائی‌ کلیساهای‌ ارتودوکسی‌ و کاتولیکی‌ و پروتستانی‌ با کالبد شکافی‌ مخالفت‌ می‌کردند. امّا در اطریش‌ و فرانسه‌ کالبدشکافی‌ می‌کردند بدون‌ اینکه‌ تظاهر به‌ مخالفت‌ با دستور کلیسا بکنند.

معهذا تا زمان‌ (مارا) کالبد شکافی‌ در کشور فرانسه‌ توسعه‌ نیافت‌ و تقریباً پنهانی‌ بود. (مارا) ضمن‌ کالبد شکافی‌ با کمک‌ چند دانشمند دیگر فرانسوی‌ از جمله «لاووازیه‌» معروف‌ که‌ در سال‌ 1894 میلادی‌ سرش‌ را با گیوتین‌ از بدن‌ جدا کردند، انساج‌ بدن‌ را تجزیه‌ می‌کرد تا اینکه‌ بداند: بدن‌ آدمی‌ از چه‌ عناصر متشکّل‌ گردیده‌ است‌؟

بعد از (مارا) شاگردانش‌ کار او را ادامه‌ دادند و ضمن‌ کالبد شکافی‌، انساج‌ بدن‌ را تجزیه‌ می‌کردند، و آن‌ کار در تمام‌ قرن‌ نوزدهم‌ و آغاز قرن‌ بیستم‌ ادامه‌ یافت‌ و وسعت‌ پیدا کرد.

چون‌ کالبد شکافی‌ که‌ در آغاز قرن‌ هیجدهم‌ میلادی‌ تقریباً منحصر به‌ فرانسه‌ و اطریش‌ بود در سایر کشورهای‌ اروپا و آنگاه‌ در ممالک‌ قاره‌های‌ دیگر متداول‌ گردید، و امروز جز در بعضی‌ از کشورها که‌ دارای‌ دانشکدۀ پزشکی‌ و جرَّاحی‌ نیستند، کالبد شکافی‌ در همه‌ جا متداول‌ می‌باشد.

هر جا کالبد شکافی‌ هست‌ راجع‌ به‌ عناصری‌ که‌ بدن‌ انسان‌ از آنها متشکّل‌ شده‌ تحقیق‌ می‌شود. و گاهی‌ نتیجۀ تحقیق‌ دو مرکز، در ارقام‌ جزئی‌ با یکدیگر اختلاف‌ پیدا می‌نمایند، امّا در ارقام‌ بزرگ‌ اختلافی‌ ندارند و تناسبی‌ که‌ جعفرصادق‌ گفت‌، در تمام‌ کشورها در مورد تمام‌ افراد سالم‌ محفوظ‌ است‌. 

 

 دانشمندان می گویند:
کره زمین از یکصد ودو عنصر بوجود آمده و همه آن عناصر در بدن انسان وجود دارد. آن هشت قسمت که بفرموده امام صادق (ع) دربدن انسان خیلی کم است عبارتند از:
مولیبدن- سیلیسیوم - فلوئور-کوبالت - منگنز - ید-مس -روی
آن هشت چیز که در بدن انسان نسبت به هشت عنصر فوق نسبت زیادتری دارد عبارتند از:
منیزیم -سدیم- پتاسیم -کلسیم - فسفر-کلر -گوگرد-آهن
و آن چهار عنصر که در بدن انسان خیلی زیاد می باشد عبارتند از:
اکسیژن -کربن - هیدروژن - ازت

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

منابع طبیعی درمان بیماری های کبد

شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 08:47 ب.ظ نویسنده: سید رحمت الله انصاری نظرات: 0 نظر چاپ

منابع طبیعی درمان بیماری های کبد   

  منبع فارسی  : نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری 

 منبع خارجی : Natural Health Encyclopaedia

 

 

 

         

 

 

 

 

 


 

غافث            

صبرزرد

سنبل ختایی

گون کتیرا

سرماری

زرشک

گرده زنبور عسل

آلش

ریشه تلخ

تاجریزی

توت سیاه مار

شوک مبارک

ریشه سرخ

زنبق نیلی

گل گاوزبان

بابا آدم

ساقه گل پرطاووسی

بید انجیری

هویج وحشی

درخت فارسی

کرفس

قنطوریون

بابونه

چولاین

کاسنی دشتی

سبزینه

علف ماست

قاصدک

خفت پنجه دیوى

سنبل ختایی چینی

گل خوش

رازیانه

شنبلیله

پرگل انجبار

درخت سجاف

سیر

جنتیانای زرد

زنجبیل

جنسه پانکس

موم طلائی

درخت کولا

شاهدانه

میوه رازک

نعناع هور هاند

درخت زغال اخته

زوفای مصری

اینوزیتول

سروکوهی

اشنه دریائی

اسپارتیک

سیستین

گلوتاتایون

لیزاین

میسیونین

اورنیتین

سرین

سرییونین

اسطوخودوس

لستین

شیرین بیان

سینه دارو

قارچ میتک

شیره مبارک

پادزهر رسمی

برنجاسف

روغن زیتون

تاک اوریگان

عنبه هندی

جعفری

ژلاتین گیاهی

نعناع بیابان

شبدر قرمز

قارچ ریشی

ریوند چینی

اکلیل کوهی

رویال ژله

مریم گلی

علف چایی

عشبه بیابان

ماگنولیا

ترشک صغیر

خزانه چوپان

قارچ طلائی

نعناع

ملکه لذت

توت فرنگی

سولفور

تورین

منابع طبیعی پیشگیری ودرمان بیماری های کبد

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

منابع طبیعی تونیک و نیروبخش

شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 08:44 ب.ظ نویسنده: سید رحمت الله انصاری نظرات: 0 نظر چاپ

 منابع طبیعی تونیک و نیروبخش

 

 

  منبع فارسی :نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری

منبع خارجی :Natural Health Encyclopaedia


 

 

گون کتیرا

 

گرده زنبور عسل

آلش

میوه بوته

توت سیاه مار

گل مروارید

بید انجیری

فلفل قرمز

سنبل بری

سدرون

کرفس

ریشه کلمبو

خفت پنجه دیوى

انگور کولی

 جنتیانای زرد

جنسه پانکس

جنسه سیبری

موم طلائی

درخت کولا

شیرین بیان

گزنه

نعناع بیابان

زبان گنجشک

قارچ ریشی

چوبلمه

عشبه بیابان

نخل بادبزنی

ماگنولیا

ملکه لذت

سماق

گل شاه پسند

 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

منابع طبیعی بیماری سرطان

شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 08:42 ب.ظ نویسنده: سید رحمت الله انصاری نظرات: 0 نظر چاپ
منابع طبیعی بیماری سرطان 
cd2.png - 79.35 Kb
منبع فارسی :نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری
منبع خارجی : Natural Health Encyclopaedia

لاکتوباسیلوس
یونجه
سنبل ختایی
گون کتیرا
زرشک
توت سیاه مار
گرده زنبور عسل
زنبق نیلی
بنفشه نیلی
سنجد تلخ
بابا آدم
کلسیم
پنجه گربه
کرفس
بابونه
سبزینه
سنفیتون
مرجان
قاصدک
سنبل ختایی چینی
گل تیغ دار
حشیشه الحمار
رازیانه
اسید فولیک
پرگل انجبار
سیر
جنسه پانکس
جنسه سیبری
اشنه دریائی
پادارکو
بوستان صبر
ویتامین ئی
ویتامین سی
ویتامین ب دوازده
ویتامین ب سه
ویتامین ب دو
ویتامین آ
قره قاط کوهی
بنفشه شیرین
زرد چوبه
ترخون
سماق
ملکه لذت
نارون قرمز
سلنیوم
اکلیل کوهی
ریوند چینی
جعفری
آرجینین
سیستین
گلوتاتایون
مولیبدن
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم

منابع طبیعی آنتی بیوتیک

شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1391 08:07 ب.ظ نویسنده: سید رحمت الله انصاری نظرات: 0 نظر چاپ

منابع طبیعی  آنتی بیوتیک

cd2.png - 79.35 Kb

 

منبع فارسی :نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری 

منبع خارجی : Natural Health Encyclopaedia

 

 

لاکتوباسیلوس

صبرزرد

مورد سبز

زرشک

بابا آدم

فلفل قرمز

درخت فارسی

سنبل بری

بابونه

گل اطلسی

علف ماست

گل تیغ دار

سیر

جنتیانای زرد

موم طلائی

دم اسبی

اشنه دریائی

شیرین بیان

بوصیر

درخت مرمکی

تاک اوریگان

پادارکو

نعناع بیابان

شبدر قرمز

ریوند چینی

عشبه بیابان

آویشن

زرد چوبه

بومادران

بوستان صبر


 

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم